Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2016

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2016

Sterk vekst i eiendomspriser og høy gjeld gir økt sårbarhet (Pressemelding 2. november 2016)

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 2. november 2016 10:00
Publisert 2. november 2016 10:00