Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2015

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2015

Sårbarheten har økt, men bankene er bedre rustet til å tåle tap (Pressemelding 12. november 2015)

Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 (Staff Memo 5/2015)

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 12. november 2015 10:00
Publisert 12. november 2015 10:00