Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 1/97

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/1997

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 7. juni 1997 16:00
Publisert 7. juni 1997 16:00