Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 1/2005

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2005

Figurer i PowerPoint. (1 685 kB)

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller (101 kB)

Redaksjonen avsluttet per 23. mai 2005

Den årlige rapporten Finansiell stabilitet kommuniserer Norges Banks vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i banker og andre finansforetak, finansmarkedene og norsk økonomi som har betydning for sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten peker også på tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 31. mai 2005 10:00
Publisert 31. mai 2005 10:00