Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 1/2005

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2005

Figurer i PowerPoint. (1 685 kB)

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller (101 kB)

Redaksjonen avsluttet per 23. mai 2005

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 31. mai 2005 10:00
Publisert 31. mai 2005 10:00