Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 1/2005

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2005

Figurer i PowerPoint. (1 685 kB)

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller (101 kB)

Redaksjonen avsluttet per 23. mai 2005

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle Finansiell stabilitet rapporter

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 31. mai 2005 10:00
Publisert 31. mai 2005 10:00