Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2023

Les rapporten her (nettformat)
Serie:
Finansiell infrastruktur
Nummer:
2023

 

Rettet versjon publisert 5. juni 2023:  I «utvalgte nøkkeltall» og tabell 2 i tabellvedlegget er det gjort rettelser. Tallet «Daglig omsetning i Norges Banks Oppgjørssystem» er blitt rettet til 338,6 mrd. kr., og  «RTGS bruttotransaksjoner utenom NICS» er blitt rettet til 114.0 mrd.kr.

Forsidebilde av publikasjonen Finansiell infrastruktur 2023

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 25. mai 2023 10:00
Sist endret 5. juni 2023 11:00
Publisert 25. mai 2023 10:00
Sist endret 5. juni 2023 11:00