Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Årsrapport og rekneskap 2021
Publisert 3. mars 2022 10:00
Publisert 3. mars 2022 10:00