Norges Bank

Fra 2016 er årsberetningen for sentralbankvirksomheten skilt ut som en egen rapport. Den var tidligere å finne som del tre i årsberetningen.

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 27. februar 2019 10:00
Publisert 27. februar 2019 10:00