Norges Bank

Årsmelding

Årsrapport og regnskap 2017

Fra 2016 er årsberetningen for sentralbankvirksomheten skilt ut som en egen rapport. Den var tidligere å finne som del tre i årsberetningen.

Publisert 27. februar 2018 10:00
Publisert 27. februar 2018 10:00