Norges Bank

Årsmelding

Årsmelding og rekneskap 2015

Publisert 9. mars 2016 10:00
Publisert 9. mars 2016 10:00