Norges Bank

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 31. mars 2008 14:30
Publisert 31. mars 2008 14:30