Norges Bank

Årsmelding

Beretning og regnskap 2003

Serie:
Årsmelding
Nummer:
2003

Beretning om pengepolitikken 2003 - de første åtte månedene:

Denne beretningen er utarbeidet i forbindelse med brev til Finansdepartementet 17. september 2003. Dette brevet var svar på brev fra Finansdepartementet til Norges Bank av 13. juni 2003.

Beretning om pengepolitikken 2003 - de første åtte månedene (pdf)

Publisert 27. juli 2004 12:44
Publisert 27. juli 2004 12:44