Norges Bank

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 14. februar 2002 14:00
Publisert 14. februar 2002 14:00