Norges Bank

Pressemelding

Motivet «Segl» skal prege jubileumsmynt i 2024

Norges Bank skal i 2024 utgi en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov.

Med utgivelsen ønsker Norges Bank å markere at det er 750 år siden Norge som et av de første kongerikene i Europa fikk en landsomfattende lov utformet av kong Magnus 6. Håkonsson Lagabøte og vedtatt på alle lagtingene. Landsloven erstattet de gamle landskapslovene, og sørget for at reglene for blant annet eiendomstvister og straff for forbrytelser ble like i alle landsdeler. 

Landsloven opphørte som gjeldende rett i 1687, men enkelte prinsipper og formuleringer står fortsatt i dagens norske lovverk.

Norges Bank inviterte fem deltakere til en konkurranse om å utforme jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble Michael Guilfoyle med motivet «Segl».

Vinnermotivet er en moderne omarbeiding av Magnus Lagabøtes ryttersegl (1278), som viser en ridende konge med løftet skålvekt. Tolv prikker representerer lagrettens medlemmer. I sin vurdering skriver juryen blant annet:

«Motivet er fint modellert og i god harmoni med et middelaldersk stiluttrykk. (..) Motivet og utformingen binder sammen middelalder og nåtid, og skaper rike assosiasjoner til kongen, rettssystemet og lovgivningen.»

Mynten vil bli utgitt i første kvartal 2024.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. august 2023 10:00
Minnemyntmotivet "Segl"
Minnemyntmotivet "Segl" av Michael Guilfoyle. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank
Michael Guilfoyle
Michael Guilfoyle. Foto: Guilfoyle Design Ltd.
Publisert 25. august 2023 10:00