Norges Bank

Pressemelding

Store skatteinnbetalinger og F-lån til bankene

Målsettingen i Norges Banks likviditetspolitikk er å holde de kortsiktige pengemarkedsrentene nær styringsrenten. Norges Bank oppnår dette ved å styre den samlede mengden likviditet i banksystemet. De kommende ukene vil strukturell likviditet i banksystemet være svært lav som følge av store skatteinnbetalinger til staten. Usikkerhet om størrelsen på skatteinnbetalingene og nivået på likviditeten i banksystemet, har gitt store svingninger i korte pengemarkedsrenter.

For å gi økt forutsigbarhet om likviditeten i banksystemet, vil Norges Bank fra i dag og frem til 14.10.2022 tilby F-lån med full tildeling til fast rente og med løpetid én dag. Tilbudet videreføres dersom situasjonen tilsier det. F-lånene kommer i tillegg til ordinære markedsoperasjoner som følger av prognosen for strukturell likviditet. Renten på F-lånene er styringsrenten + 10 basispunkter. Budfristen er kl. 16.10. F-lånene vil annonseres samme dag som de har oppgjør. Eventuell overskuddslikviditet som følge av disse F-lånene vil ikke trekkes inn.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. oktober 2022 13:15

Se også

Publisert 3. oktober 2022 13:15