Norges Bank

Pressemelding

Videreføring av daglige F-lån til bankene

Målsettingen i Norges Banks likviditetspolitikk er å holde de kortsiktige pengemarkedsrentene nær styringsrenten. Norges Bank oppnår dette ved å styre den samlede mengden likviditet i banksystemet. Store skatteinnbetalinger til staten har ført til at strukturell likviditet har vært lav de siste ukene. Dette har gitt store svingninger i korte pengemarkedsrenter. Strukturell likviditet ventes også de neste ukene være på et svært lavt nivå.

Siden 3. oktober har Norges Bank tilbudt bankene F-lån med full tildeling til fast rente og med løpetid én dag, se "Store skatteinnbetalinger og F-lån til bankene". Norges Bank har besluttet å videreføre tilbudet av daglige F-lån frem til 28.10.2022. Etter det vil tilbudet videreføres dersom situasjonen tilsier det. F-lånene kommer i tillegg til ordinære markedsoperasjoner som følger av prognosen for strukturell likviditet. Renten på F-lånene er styringsrenten + 10 basispunkter. Budfristen er kl. 16.10. F-lånene vil annonseres samme dag som de har oppgjør. Eventuell overskuddslikviditet som følge av disse F-lånene vil ikke trekkes inn.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. oktober 2022 14:45