Norges Bank

Pressemelding

Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har vedtatt endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån. Endringene trer i kraft 31. august 2022.

Vedtatte endringer er i tråd med høringsbrev av 3. februar 2022. Unntaket er forslaget om å akseptere kredittvurderinger fra Scope. Dette forslaget vil utredes videre.

Se Rundskriv 2/2022 for nye retningslinjer.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. juni 2022 10:00