Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I Pengepolitisk rapport 3/21, som ble publisert 23. september, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fremover.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er høyere enn før koronapandemien. Oppgangen fortsetter om lag som ventet. Arbeidsledigheten har falt videre. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Fremover vil trolig økt aktivitet i økonomien og stigende lønnsvekst bidra til å løfte den underliggende inflasjonen, men styrkingen av kronen den siste tiden kan dempe prisoppgangen.

Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi. Smitten har økt igjen den siste tiden, men høy vaksineringsgrad vil trolig begrense behovet for nye innstramminger. Komiteen var også opptatt av at forstyrrelser i internasjonale produksjonskjeder kan dempe den økonomiske oppgangen og bidra til høyere prisvekst også her hjemme.

Komiteens vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.  

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. november 2021 10:00
Publisert 4. november 2021 10:00