Norges Bank

Pressemelding

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur, men rom for forbedringer

Norges Bank publiserer i dag rapporten Finansiell infrastruktur 2021 og et memo om kunderettet betalingsformidling.

Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Norges Bank vurderer at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv.

Nytt rammeverk for å styrke cybersikkerheten

Blant de mest alvorlige truslene mot kritisk finansiell infrastruktur er digital kartlegging og sabotasje. Et angrep på et enkeltsystem kan få konsekvenser for andre deler av den finansielle infrastrukturen og i verste fall for hele det finansielle systemet.

– Testing og identifisering av risiko for cyberhendelser i bank- og betalingssystemet kan forbedres. Finanstilsynet og Norges Bank har utarbeidet et forslag til rammeverk for testing av cybersikkerhet i norsk finansiell sektor. Testingen vil gi oss bedre innsikt i sårbarheter og hvordan de kan være en kilde til systemrisiko og utgjøre en trussel mot finansiell stabilitet, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Vurderer tiltak for bedre realtidsbetalinger

Betalinger hvor mottaker får pengene på konto få sekunder etter at de er sendt, kalles realtidsbetalinger. Et velfungerende system for realtidsbetalinger er en viktig del et effektivt betalingssystem. Infrastrukturen for slike betalinger ble styrket i 2020, men det er behov for videre forbedringer og utvikling av kunderettede tjenester på toppen av den underliggende infrastrukturen. 

– Norges Bank vurderer nå hvordan infrastrukturen for realtidsbetalinger best kan utvikles videre, herunder om Norges Bank bør ta en økt operativ rolle. Saken vil snart bli sendt på høring, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbankpenger og kryptoaktiva

Norges Bank utsteder i dag sentralbankpenger i form av kontanter. Sentralbankpenger har egenskaper som bidrar til tillit til pengevesenet og effektivitet i betalingssystemet. For at sentralbankpengene skal oppfylle disse egenskapene, må de være tilgjengelige og anvendelige for publikum.

Norges Bank utreder om sentralbankpenger bør utstedes også i digital form. Utredningen er motivert av fallende kontantbruk og hensynet til å være føre var for uønskede strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet. Norges Bank besluttet nylig å fortsette utredningen med blant annet eksperimentell testing av tekniske løsninger.

Den siste tiden har et økende antall investorer plassert midler i kryptoaktiva og betalingsaktører har gjort kryptoaktiva tilgjengelig som betalingsmiddel for sine kunder. Teknologien bak gir nye muligheter, men kryptoaktiva innebærer også ny risiko som krever nye reguleringer.

– Økt bruk av kryptoaktiva kan få betydning for sikkerheten og effektiviteten i betalingssystemet. Norges Bank følger utviklingen i betalingssystemet tett, og vi vil bidra til at det også i fremtiden skal være attraktivt og trygt å betale i norske kroner, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

 

Rapport: Finansiell infrastruktur 2021

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. mai 2021 10:00
Publisert 20. mai 2021 10:00