Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.

De siste månedene har boligprisveksten tatt seg opp, og det er høy etterspørsel etter boliglån. Vedvarende høy boligprisvekst og økende kredittvekst i husholdningene kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt.

Bankenes utlånstap avtok i andre kvartal, men var likevel klart høyere enn gjennomsnittet de siste 20 årene. Det er fortsatt usikkerhet om tapsutviklingen fremover. Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet.

- Komiteen forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2020 10:00