Norges Bank

Pressemelding

Minnemyntutgivelse i 2021

I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Norges Bank har besluttet å utgi en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere jubileet.

Som vekkelsespredikant, kjøpmann, næringslivsgründer og samfunnsreformator var Hans Nielsen Hauge (1771-1824) en vesentlig kraft i tiårene rundt århundreskiftet 1800. Hauge selv og bevegelsen han skapte har hatt stor betydning for religiøs, politisk og økonomisk modernisering av Norge. Blant annet var han i en tidlig fase sentral i kampen for forsamlingsfrihet og ytringsfrihet. Hauges virke favnet et bredt spekter av samfunnsoppgaver.  Med minnemyntutgivelsen ønsker Norges Bank å markere Hans Nielsen Hauges viktige bidrag til å utvikle demokrati og næringsliv i Norge. 

Norges Bank har invitert fem kunstnere til å delta i en konkurranse om utformingen av jubileumsmotivet. Vinnermotivet vil bli lansert i løpet av høsten.

Nøyaktig tidspunkt for minnemyntutgivelsen vil bli fastsatt senere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. september 2020 10:00
Publisert 2. september 2020 10:00