Norges Bank

Pressemelding

Endringer i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Norges Bank varsler en endring i retningslinjene for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank.

Følgende endring trer i kraft med virkning fra 1.2.2021:

For alle verdipapirer med unntak av norske statspapirer, kan en låntaker ikke pantsette mer enn 50 prosent av lånets (ISIN) utestående.

Endringen er en delvis reversering av lettelsene i retningslinjene som ble publisert 18. mars 2020.

Norges Bank overvåker løpende markedsutviklingen og kan på kort varsel endre retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank dersom markedsforholdene tilsier det.

Se oppdaterte retningslinjer i Rundskriv 3/2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2020 12:00
Publisert 14. august 2020 12:00