Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.

Etter råd fra Norges Bank reduserte Finansdepartementet i mars kravet til motsyklisk kapitalbuffer fra 2,5 til 1 prosent. Lavere bufferkrav reduserer risikoen for at en strammere utlånspraksis kan forsterke en nedgang i økonomien.

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Økte utlånstap har redusert bankenes lønnsomhet, men norske banker er solide og kan tåle tap. Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt.

– Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. juni 2020 10:00