Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanksjefen om representantskapets brev til Stortinget

Norges Banks representantskap sendte 11. juni 2020 brev til Stortinget med orientering om representantskapets arbeid i tilknytning til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Bakgrunnen for brevet er den store offentlige interessen for ansettelsen og arbeidsavtalen som er inngått.

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Avtalen som er inngått med Nicolai Tangen skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management. Det er etablert mekanismer som sikrer at Tangen ikke vil ha noen innflytelse på sine fondsinvesteringer så lenge han er ansatt i Norges Bank, og som demmer opp for mulige interesse- og habilitetskonflikter. For øvrig gjelder de etiske retningslinjene i Norges Bank også for Nicolai Tangen.

– Nicolai Tangen vil i løpet av sommeren gjøre seg kjent med organisasjonen, og vi ser frem til at han tiltrer som ny leder av NBIM 1. september, sier Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. juni 2020 17:50
Publisert 11. juni 2020 17:50