Norges Bank

Pressemelding

Utvidet periode med ekstraordinære F-lån til bankene

Norges Bank utvider perioden det skal tilbys ekstraordinære F-lån i norske kroner til utgangen av august 2020. Etter 29. mai gjøres det noen endringer i hvilke løpetider som tilbys og når de ulike løpetidene tilbys, se oppdatert auksjonskalender. Vilkårene for de ekstraordinære F-lånene er ikke endret.  

Ekstraordinære F-lån har følgende betingelser:

  • Renten på F-lån med løpetid en uke, en måned og tre måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente.
  • Renten på F-lån med løpetid på seks måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 15 basispunkter.
  • Renten på F-lån med løpetid på tolv måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 30 basispunkter.
  • Det gis full tildeling til alle banker i alle ekstraordinære F-lån. Alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten. Det gjelder de samme krav til sikkerheter som for ordinære F-lån.
  • Norges Bank vil fortsatt sikte mot å holde sentralbankreserver (bankenes ubundne innskudd i sentralbanken) over natten rundt 35 milliarder kroner (med et styringsintervall på pluss/minus 5 milliarder kroner).
  • Overskuddslikviditet vil bli trukket inn med daglige F-innskudd med én dags løpetid. Bankene vil da disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.
  • Utover dette vil Norges Bank tilby ekstraordinære F-lån så lenge man finner det formålstjenlig. Kalenderen vil oppdateres fortløpende.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mai 2020 10:00