Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: Negativ avkastning i et urolig marked

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1 171 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -21,1 prosent, og avkastningen på renteinvesteringene var 1,3 prosent. Avkastningen på investeringene i unotert eiendom er ikke oppdatert med verdivurderinger av eiendommene for første kvartal. Dette blir presentert 23. april.

De globale aksjemarkedene opplevde et markant fall i første kvartal, men hentet seg noe inn mot slutten av kvartalet. Det har vært store svingninger gjennom hele kvartalet.

–Vi har sett et kraftig fall i verdens aksjemarkeder i første kvartal, med betydelige svingninger fra dag til dag. Markedssituasjonen er meget utfordrende men fondet har imidlertid svært langsiktig horisont, sier leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 1 147 milliarder kroner. Fondets markedsverdi målt i kroner er derfor lite endret fra årsskiftet. I første kvartal ble det tatt ut 67 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 9 998 milliarder kroner per 31. mars 2020.

Vi bemerker at dette er foreløpige tall. Endelige tall vil bli presentert 23. april.

Se foreløpige tall på nbim.no

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: + 47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. april 2020 13:30