Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker valutasalgene på vegne av staten i mars 2020

Norges Bank vil med virkning fra og med i dag onsdag 18. mars øke de daglige salgene av valuta på vegne av staten fra tilsvarende 500 millioner kroner til tilsvarende 1600 millioner kroner.

Virusutbruddets effekter på norsk økonomi og tiltakene som gjennomføres for å begrense konsekvensene av det, medfører større utgifter og mindre inntekter for staten. Staten må derfor veksle om mer av petroleumsinntektene til kroner. Norges Bank gjennomfører disse valutatransaksjonene på vegne av staten.

For mer informasjon, se Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mars 2020 08:00