Norges Bank

Pressemelding, Ny Seddelserie

Norges Bank utgir ny 1000-kroneseddel

14. november 2019 settes den nye 1000-kroneseddelen i sirkulasjon. Utgivelsen markerer at den nye seddelserien nå er komplett.

De fire første valørene i Norges nye seddelserie ble utgitt i 2017 og 2018. Nå er turen kommet til den høyeste valøren. Utgivelsen markeres med et arrangement i samarbeid med Havforskningsinstituttet på Akvariet i Bergen.

Alle sedlene i den nye seddelserien bærer motiver fra havet, og er basert på motivforslag fra Metric Design, Terje Tønnessen og Snøhetta. De ferdige sedlene er utformet av kunstneren Sverre Morken og Norges Banks egne seddeldesignere Arild Yttri og Morten Johansen.

– Den nye 1000-kroneseddelen blir satt i sirkulasjon 14. november 2019. Den gamle utgaven kan fortsatt brukes i ett år fra denne datoen. Deretter er Norges Bank pliktig til å veksle inn seddelen i minst ti år framover, sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

1000-kroneseddelen brukes mindre enn før, blant annet fordi den i liten grad mates inn i minibanker. Likevel er den viktig for den samlede effektiviteten i betalingssystemet.

– Betalinger skal kunne gjennomføres uten at en må bruke unødig mange sedler, eller få veldig mange sedler som veksel. Vår vurdering er at fem valører med 50 som laveste og 1000 som høyeste er den mest hensiktsmessige, sier Veggum.

Her finner du pressebilder og mer informasjon om den nye seddelserien.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. november 2019 11:30

1000-kroneseddel

Publisert 14. november 2019 11:30