Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: Positiv avkastning på 236 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2019 en avkastning på 1,6 prosent, tilsvarende 236 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 1,3 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,6 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,4 prosent. Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen på referanseindeksen.

– Aksje- og renteinvesteringene hadde nok et kvartal med positiv avkastning. Vi så et særlig positivt bidrag fra amerikanske statobligasjoner og nordamerikanske aksjer som hadde en avkastning på henholdvis 4,6 og 2,9 prosent, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Fondets aksjeinvesteringer hadde en avkastning på 1 001 milliarder kroner i årets tre første kvartaler.

– Avkastningen på aksjeinvesteringene har bidratt til at fondets markedsverdi har steget betydelig den siste tiden. Med en stor andel av fondet investert i aksjer må vi være forberedt på perioder med store svingninger i fondets markedsverdi, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 349 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tatt ut 5 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 9 742 milliarder kroner per 30. september 2019, hvorav 69,1 prosent var investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,2 prosent i rentepapirer.

Kvartalsrapport for Statens pensjonsfond utland 3. kvartal 2019 (nbim.no)

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. oktober 2019 10:00

01:00:13

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Rapport 3. kvartal 2019

Publisert 30. oktober 2019 10:00