Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: Aksjekjøp i svakt marked

Statens pensjonsfond utland fikk i 2018 en avkastning på -6,1 prosent, tilsvarende -485 milliarder kroner.

Det var store svingninger i markedsverdien til Statens pensjonsfond utland gjennom 2018, i et år  preget av uro i markedene. Fondets avkastning var positiv i andre og tredje kvartal, men et svakt aksjemarked i årets første og siste kvartal dro ned fondets samlede resultater.

– Resultatene i 2018 var svake. Avkastningen over tid har likevel vært god, og høyere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -9,5 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,6 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,3 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

I løpet av året økte fondets gjennomsnittlige eierandel i verdens børsnoterte selskaper etter at fondet i fjerde kvartal 2018 nettokjøpte aksjer. Aksjekjøpene tilsvarte 2,2 prosent av fondets markedsverdi ved utgangen av året.

– Fondet nettokjøpte aksjer for 185 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018. Hoveddelen ble kjøpt i november og desember, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Den strategiske aksjeandelen i referanseindeksen ble i 2017 satt til 70 prosent. Fondet utgjorde totalt 8 256 milliarder kroner per 31. desember 2018, hvorav 66,3 prosent var investert i aksjer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 30,7 prosent i rentepapirer.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 224 milliarder kroner. For første gang siden 2015, ble fondet i juni måned tilført penger, og for året som helhet var tilførselen 33,8 milliarder kroner.

Se årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2018

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: + 47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2019 10:00

47:04

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Årsrapport 2018

Publisert 27. februar 2019 10:00