Norges Bank

Pressemelding

SPU: Nordamerikanske aksjer drev avkastningen

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2018 en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 174 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 3,1 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -0,3 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

Amerikanske aksjer steg gjennom kvartalet, mens utviklingen i resten av verden var svakere.

- Den varierende utviklingen skyldes til dels ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 46 milliarder kroner. I tredje kvartal ble fondet tilført 12 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 8 478 milliarder kroner per 30. september 2018, hvorav 67,6 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 29,7 prosent i rentepapirer.

Rapporten er tilgjengelig på www.nbim.no

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. oktober 2018 10:00