Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Gode vekstutsikter

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.

Kontaktene rapporterer at produksjonen samlet har økt med 0,7 prosent de siste tre månedene. Veksten har tiltatt litt fra mai, og bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe de neste seks månedene. Vekstutsiktene er lite endret fra forrige runde. Kontaktene viser særlig til økende aktivitet i oljesektoren, store utbygginger av infrastruktur og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet.

Andelen bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger er nær sitt historiske gjennomsnitt og uendret fra mai. Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har endret seg lite. Kontaktene melder at sysselsettingen har økt med 0,4 prosent de siste tre månedene, og de venter om lag samme vekst de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år.

324 kontaktbedrifter har blitt intervjuet i denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. september 2018 10:00
Publisert 11. september 2018 10:00