Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Regjeringen fastsatte 2. mars en ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er nå 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken. Inflasjonsstyringen er fleksibel med vekt på utviklingen i produksjon og sysselsetting. Et lavere måltall har i seg selv liten betydning for renteutsiktene den nærmeste tiden.

Den økonomiske oppgangen fortsetter både ute og hjemme. Veksten ser ut til å bli noe sterkere enn tidligere ventet, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitetsutnytting vil trolig bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker.

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet sett taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn i forrige rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2018 10:00

34:11

Rentemøte: pressekonferanse 15. mars 2018

01:03

Øystein Olsen forklarer hovedstyrets rentebeslutning

Publisert 15. mars 2018 10:00