Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent.

Finansielle ubalanser har bygd seg opp, som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid.

Over tid vil lavere boligprisvekst dempe gjeldsveksten og dermed bidra til å redusere sårbarheten i husholdningssektoren. Foretakene har god tilgang på kreditt, og bankene har lave tap og god inntjening.

– I boligmarkedet har korreksjonen redusert risikoen for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid. Samtidig er veksten i husholdningenes gjeld fortsatt høy. Etter en samlet vurdering har Norges Bank gitt råd om uendret nivå på den motsykliske kapitalbufferen i bankene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2018 10:01

34:11

Rentemøte: pressekonferanse 15. mars 2018

Publisert 15. mars 2018 10:01