Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Høyere produksjonsvekst

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er litt sterkere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil tilta noe det neste halve året.

Kontaktene melder samlet sett om litt sterkere produksjonsvekst enn i november. Veksten har vært noe høyere enn bedriftene ventet i forrige runde. Bedriftene rapporterer om god vekst i offentlig etterspørsel og bedrede eksportmarkeder. Flere bedrifter peker også på økt etterspørsel fra oljesektoren. Samlet venter kontaktene noe sterkere produksjonsvekst de neste seks månedene.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt, men andelen av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft er fortsatt liten. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,7 prosent for inneværende år.

338 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i januar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mars 2018 10:00
Publisert 6. mars 2018 10:00