Norges Bank

Pressemelding

Statens pensjonsfond utland: 1 028 milliarder kroner i avkastning

Statens pensjonsfond utland fikk i 2017 en avkastning på 13,7 prosent, tilsvarende
1 028 milliarder kroner.

26. april passerte fondets markedsverdi 8 000 milliarder kroner, og 19. september den historiske milepælen 1 000 milliarder dollar.

- Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2017 og over tid har vært god, og høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 19,4 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,7 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

- Fondets samlede avkastning siden oppstart har passert 4 000 milliarder kroner. En fjerdedel av denne avkastningen ble opptjent i 2017, etter et meget godt år for fondet. Det var igjen aksjeinvesteringene som gjorde det best med en avkastning på nær 20 prosent, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 15 milliarder målt i norske kroner. Det var et netto uttak fra fondet på 61 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 8 488 milliarder kroner per 31. desember 2017, hvorav 66,6 prosent var investert i aksjer, 2,6 prosent i unotert eiendom og 30,8 prosent i rentepapirer.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2017

Pressekontakter:
Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Aleksander Lee Olsen, Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: + 47 415 79 725 / +47 24 07 33 55

E-post: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2018 10:00

57:59

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - Årsrapport 2017

Publisert 27. februar 2018 10:00