Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Høyere produksjonsvekst

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før. Kontaktene venter noe avtagende produksjonsvekst det neste halve året.

Kontaktene melder samlet at produksjonsveksten har tiltatt noe siden mai, i tråd med bedriftenes forventninger i forrige runde. Det er særlig vekst i offentlig etterspørsel og boligbygging som har bidratt til oppgangen. Samlet venter kontaktene at produksjonsveksten vil bli litt lavere de neste seks månedene. Enkelte bedrifter viser til at usikkerhet i boligmarkedet demper forventningene.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger er lite endret, mens andelen bedrifter som melder om problemer med å få tak i arbeidskraft, har økt litt. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år.

327 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.

Rapport fra Regionalt nettverk 2017-3

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. september 2017 10:00