Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Tiltakende produksjonsvekst

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil fortsette å øke det neste halve året.

Kontaktene melder samlet at produksjonsveksten har tiltatt noe siden i vinter og at den har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i februar. Vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet har styrket veksten. Samlet venter kontaktene at produksjonsveksten vil bli høyere de neste seks månedene enn de siste tre.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger og problemer med tilgangen på arbeidskraft har økt litt. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år.

329 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble gjennomført i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. juni 2017 10:00
Publisert 13. juni 2017 10:00