Norges Bank

Pressemelding

Flere rentemøter og offentliggjøring av protokoll fra rentemøtene

Hovedstyret i Norges Bank har vedtatt at protokollene fra rentemøtene skal offentliggjøres løpende. Protokollenes innhold vil inngå i hovedstyrets vurdering, som publiseres på samme tidspunkt som rentebeslutningen.

Vedtaket gjelder med virkning fra og med rentemøtet 21. juni 2017. Hovedstyret har også vedtatt å øke antallet rentemøter fra seks til åtte per år fra og med 2018.

– Med hyppigere rentemøter og publisering av protokoller med hovedstyrets stemmegiving ønsker vi å bidra til økt åpenhet om pengepolitikken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank vil fortsatt publisere Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet i forbindelse med rentemøtene i mars, juni, september og desember. Etter disse møtene vil det avholdes pressekonferanse i tråd med gjeldende praksis.

Etter de mellomliggende rentemøtene vil rentebeslutningen gjøres kjent ved at hovedstyrets vurdering, inkludert innholdet fra rentemøteprotokollen, blir publisert på Norges Banks nettsider. Denne endringen vil tre i kraft fra og med rentemøtet 25. oktober 2017.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mai 2017 10:00