Norges Bank

Pressemelding

Det første samiske landsmøtet markeres med jubileumsmynt

Norges Bank gir i dag ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt.

Mynt advers Mynt revers

Jubileumsmotivet på mynten er utformet av billedkunstner Annelise Josefsen og har navnet «Vekselvirkning». Det er ment å symbolisere samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi og er fritt satt sammen av mange tegn fra det samiske trommeinstrumentet runebomma.

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynt med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Det Norske Myntverket.

Lansering av jubileumsmynten finner sted klokken 11.00 i dag, i forbindelse med jubileumsarrangementet «Tråante 2017» i Trondheim («Tråante» er sørsamisk for «Trondheim»). Arrangementet er et samarbeid mellom Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. februar 2017 10:00