Norges Bank

Pressemelding

Protokoller fra hovedstyrets møter blir offentlige

Hovedstyret i Norges Bank har vedtatt å offentliggjøre sine protokoller på bankens nettsider. Styrets drøftinger av pengepolitikken vil fremdeles være unntatt offentlighet.

Norges Bank legger vekt på å være åpen og veldrevet. Offentliggjøring av hovedstyrets protokoller vil bidra til enda større grad av åpenhet om styringen av sentralbanken og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Over tid har saker om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utgjort en stadig økende andel av hovedstyrets saker.

Protokollene viser hvilke saker som har vært behandlet i hovedstyrets møter og hvilke vedtak som ble fattet. Protokollene vil bli offentliggjort på hjemmesidene til Norges Bank etter at hovedstyret har godkjent protokollene i sitt påfølgende møte. Det vil også være nødvendig å gjennomgå protokollene for å ivareta hensynet til opplysninger som er taushetsbelagte eller som av andre grunner bør unntas offentlighet. Protokollene vil bli offentliggjort både på engelsk og norsk.

- Etter dagens regelverk er protokoller fra hovedstyrets rentemøter offentlige etter 12 år. Denne beslutningen endrer ikke på dette, men i den kommende strategiperioden vil hovedstyret vurdere utvidet åpenhet også på dette punktet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. september 2016 10:20