Norges Bank

Pressemelding

94 milliarder kroner i avkastning

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2016 en avkastning på 1,3 prosent, tilsvarende 94 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 0,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,5 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på -1,4 prosent.

– Etter en periode med relativt rolige markeder i begynnelsen av kvartalet, førte Brexit-avstemningen i Storbritannia til et fall i Europa. Markedene hentet seg imidlertid relativt raskt inn igjen, men med store sektorforskjeller. Det var blant annet svak avkastning for finansselskaper, sier Trond Grande, nestleder for Norges Bank Investment Management.

Rentenivåene i de utviklede markedene falt gjennom andre kvartal, og særlig etter folkeavstemningen i Storbritannia.

– Obligasjonsinvesteringene fikk en kursgevinst på grunn av fallende rentenivåer. På lang sikt er dette imidlertid negativt for fremtidig avkastning på renteinvesteringene, sier Grande.

I andre kvartal ble det tatt ut 24 milliarder kroner av fondet. Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 28 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7 177 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 59,6 prosent var investert i aksjer, 37,4 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Kvartalsrapport 2. kv. 2016 (nbim.no)

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 35 61

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61

Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. august 2016 10:00

34:05

Pressekonferanse: Statens pensjonsfond utland - kvartalsrapport 2Q/2016

Publisert 17. august 2016 10:00