Norges Bank

Pressemelding

Ny bok: Sentralbanker ved et veiskille

I anledning Norges Banks 200-årsjubiluem og det internasjonale fagsymposiet «Samspillet mellom pengepolitikk og finansiell stabilitet» lanserer Norges Bank boken «Central Banks at a Crossroads – What Can We Learn From History». Boken utgis på Cambridge University Press.

Boken gir en oversikt over sentralbankers rolle og deres utvikling gjennom historien frem til i dag. Den setter også søkelyset på hvordan den globale finanskrisen har preget sentralbankers virksomhet i nyere tid, og gir god bakgrunn for å forstå den pågående debatten om sentralbankers rolle og oppgaver.

Boken er redigert av 

  • Michael D. Bordo - Professor of Economics and Director of the Center for Monetary and Financial History at Rutgers University­, New Jersey
  • Øyvind Eitrheim – Direktør i Norges Bank
  • Marc Flandreau - Professor of International History at the Graduate Institute of International Studies and Development in Geneva
  • Jan F. Qvigstad – Direktør i Norges  Bank

Mer om boken

Gjennom hele deres lange historie har sentralbankenes hovedanliggende vekslet mellom prisstabilitet i normale tider og finansiell stabilitet i urolige tider.

I kjølvannet av den globale finanskrisen i nyere tid har sentralbanker fått utvidet ansvar for å sikre finansiell stabilitet, noe som har skapt intens debatt om deres rolle og oppgaver.

Det er en stor utfordring for både sentralbanker og myndigheter å finne en hensiktsmessig maktbalanse og arbeidsdeling mellom sentralbank og stat.

I denne boken samles forskning og analyser fra en rekke internasjonale eksperter og beslutningstakere, presentert på konferansen «Of the Uses of Central Banks: Lessons From History», som ble arrangert i Norges Bank 5.-6. juni 2014.

Bidragene fokuserer på fire hovedtemaer i sentralbankenes utvikling:

  • Rollen som samfunnsinstitusjon
  • Rollen i det internasjonale penge- og betalingssystemet
  • Hvordan avgrense sentralbankens oppgaver
  • Hvordan anvende lærdom fra de siste 200 års sentralbankhistorie

Utgiver er Cambridge University Press, og boken kan kjøpes via Cambridge Books Online.

Om Norges Banks bokprosjekt

Boken er en av fire bøker som lanseres i tilknytning til Norges Banks 200-årsjubileum, og hver bok er rettet mot ulike grupper av lesere. «Central Banks at a Crossroads» er primært rettet mot et internasjonalt publikum av fagfolk.

Fredag 10. juni ble historiebøkene «Norges Bank 1816-2016» og «Norges Bank 1816-2016 – En historie i bilder» lansert. Disse retter seg mot et norsk publikum av historieinteresserte.

Senere i 2016 lanseres boken «A Monetary History of Norway 1816-2016» rettet mot et internasjonalt publikum av fagfolk.

Norges Banks bokprosjekt ledes av direktør Harald Bøhn, direktør Øyvind Eitrheim og direktør Jan F. Qvigstad. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. juni 2016 11:15