Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks jubileumsmynt utgis i dag

Norges Bank gir i dag ut en jubileumsmynt for å markere 200-årsjubileumet. Mynten er en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Jubileumsmynt forside Jubileumsmynt bakside

Jubileumsmotivet har navnet «Norgespulsen» og er utformet av Kjersti M. Austdal, student ved Kunsthøgskolen i Oslo. Inspirasjonen til motivet fikk Austdal da hun overvar et miniforedrag om Norges økonomiske historie.

«I sin enkelhet bærer grafen et sterkt symbolinnhold. Diagrammet er en stilisert illustrasjon av inflasjon og deflasjon i Norge gjennom tidene. Generelt viser diagrammet at sentralbanken overvåker både økonomiske og finansielle svingninger og makter å styre dem mot stabilitet», heter det i begrunnelsen for valg av motivet.

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynt med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Det Norske Myntverket.

Lanseringen av jubileumsmynten finner sted på Vitensenteret i Trondheim i dag klokken 13.00. Norges Banks hovedkontor var plassert i Trondheim de første årene. Vitensenteret er lokalisert i bygget som var Norges Banks hovedkontor fra 1833 til 1897.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. juni 2016 10:00