Norges Bank

Pressemelding

Effektiv finansiell infrastruktur, men nye utfordringer må håndteres

– Norge har et effektivt system for betalinger og finansielle transaksjoner. Samtidig står vi overfor nye utfordringer som vi må håndtere i årene fremover, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Norges Bank legger i dag fram rapporten «Finansiell infrastruktur 2016». Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem. Blant utfordringene fremover peker Norges Bank på beredskap, nye betalingsmåter og desentralisert finansiell infrastruktur.

– Bankenes beredskap for distribusjon av kontanter kan bli mangelfull i en krise. Finanstilsynet og Norges Bank vil følge opp beredskapen i betalingssystemet, sier Nicolaisen.

Betaling med mobiltelefon blir stadig mer vanlig. Foreløpig er det i hovedsak internasjonale betalingskort som er underliggende løsning ved slike betalinger. Effektiviteten i betalingssystemet vil kunne øke dersom bankene knytter seg til en felles underliggende løsning for mobilbetalinger.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mai 2016 12:00

04:01

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen om rapporten Finansiell infrastruktur 2016

Publisert 24. mai 2016 12:00