Norges Bank

Pressemelding

Motivet «vekselvirkning» skal prege jubileumsmynt i 2017

Norges Bank skal utgi en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet i Trondheim. Billedkunstner Annelise Josefsen vant konkurransen om utforming av jubileumsmotivet.

Etter innspill fra Sametinget og Samisk Kunstnerforbund, inviterte Norges Bank syv kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside. Vinner av konkurransen ble billedkunstner Annelise Josefsen, fra Kokelv i Finnmark, med motivet «Vekselvirkning».

«Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi, og fritt satt sammen etter mange tegn fra runebomma, et samisk trommeinstrument. Det kan bli gjort mindre justeringer i motivet før mynten settes i produksjon.

Forsiden vil som ved tidligere utgivelser være et kongeportrett. Mynten vil bli utgitt i forbindelse med hovedmarkeringen av jubileet i Trondheim i februar 2017 - «Tråante 2017». («Tråante» er sørsamisk for «Trondheim».)

Vinnermotivet «Vekselvirkning»

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. mai 2016 10:00