Norges Bank

Pressemelding

Tydelige forventninger til selskapene

I dag publiserer vi vår andre rapport om ansvarlig forvaltning for Statens pensjonsfond utland. Vi har i 2015 tydeliggjort våre forventninger til selskapene.

Rapporten gir en bred og helhetlig gjennomgang av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning av fondet. Vi utøver ansvarlig forvaltning langs flere hovedlinjer. Vi bidrar til og fremmer internasjonale standarder og prinsipper, vi uttrykker våre forventninger til selskapene og vi er en aktiv eier.

Vi forventer at selskapene tar hensyn til et bredt og langsiktig risikobilde i sine strategier, investeringsplaner, risikohåndtering og rapportering. I 2015 oppdaterte vi våre forventninger til selskapene knyttet til barns rettigheter, vannforvaltning og klimaendringer. I dag publiserer vi våre forventninger knyttet til selskapenes håndtering av menneskerettigheter. Overvåking av risiko for våre investeringer relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold er en viktig del av Norges Bank Investment Managements arbeid med ansvarlig forvaltning.

- Vi arbeider for å tallfeste risikoen i våre investeringer. Vi forventer at selskapene rapporterer om hvordan deres virksomheter påvirker omgivelsene og om forhold som kan ha innvirkning på lønnsomheten til bedriften i det lange løp, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Vi bruker vår stemmerett for å sikre fondets investeringer. Dette inkluderer å fremme bærekraftig utvikling og god selskapsstyring i våre stemmebeslutninger. Vi stemte på totalt 11 562 generalforsamlinger i 2015.

- I 2015 begynte vi å forhåndsannonsere utvalgte stemmeintensjoner og bakgrunnen for disse. Hensikten er å være tydelig på hva vi forventer og hvor vi står, sier Slyngstad.

Vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet kan føre til at vi selger oss ut av selskaper basert på vurderinger som omfatter miljømessige og samfunnsmessige risikofaktorer. I 2015 solgte vi oss ut av 73 selskaper basert på slike vurderinger. Totalt har vi solgt oss ut av 187 selskaper de siste fire årene. I 2015 utvidet vi våre risikoanalyser for å se nærmere på sosiale og styringsrelaterte forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, humankapital og korrupsjon.

Rapport: Ansvarlig forvaltning 2015

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. februar 2016 10:00