Norges Bank

Pressemelding

Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har vedtatt endringer i regelverket for sikkerhet for lån. Endringene trer i kraft 1. mars 2016.

Endringene er beskrevet i høringsbrev av 3. september 2015.

I høringsbrevet ble det opplyst at nytt regelverk skulle tre i kraft 11. januar 2016. Bakgrunnen for dette var at ny systemløsning for bankenes sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank etter planen skulle vært satt i drift i desember 2015, og at det nye regelverket skulle gjøres gjeldende en tid etter at systemet var tatt i bruk. Av systemtekniske årsaker ble driftsettelsen av den nye systemløsningen utsatt til 2016. Det nye regelverket vil derfor først gjelde fra 1. mars 2016.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. januar 2016 10:00
Sist endret 8. januar 2016 12:49