Norges Bank

Pressemelding

Fondet gjør ny investering i New York City

Norges Bank Investment Management har kjøpt en andel på 44 prosent av en portefølje bestående av 11 kontoreiendommer i New York City, i samarbeid med Trinity Wall Street.

Avtalen ble signert 20. november 2015 og forventes fullført innen utgangen av året.

Norges Bank Investment Management vil betale 1,56 milliarder dollar, tilsvarende rundt 13,43 milliarder kroner, for eierandelen på 44 prosent. Avtalen har en varighet på 75 år. Eiendommene er verdsatt til totalt 3,55 milliarder dollar, tilsvarende rundt 30,57 milliarder kroner. Transaksjonen vil ikke inkludere gjeld.

Eiendommene er rundt 94 prosent utleid og omfatter et areal på omtrent 455 000 kvadratmeter. Alle eiendommene befinner seg rundt Hudson Square i Midtown South i Manhattan.

Transaksjonen inkluderer eiendommene 12-16 Vestry Street, 200 Hudson Street, 205 Hudson Street, 75 Varick Street, 100 Avenue of the Americas, 155 Avenue of the Americas, 345 Hudson Street, 350 Hudson Street, 10 Hudson Square, 225 Varick Street og 435 Hudson Street. Den totale porteføljen omfatter mer enn 30 prosent av det kommersielle markedet i området Hudson Square.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 948 54 656/ +47 24 07 35 59
E-post: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. november 2015 18:18