Norges Bank

Pressemelding

Høyesterettsjubiléet markeres med minnemynt

Norges Bank gir ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg i 2015 for å markere at det er 200 år siden Norges Høyesterett startet sin virksomhet.

 Minnemynt adversMinnemynt revers

Mynten vil bli utgitt 7. mai og vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronemynten og er tvungent betalingsmiddel.

Jubileumsmotivet er utformet av maler og grafiker Christopher Rådlund. Det viser en gjengivelse av en av de to løveskulpturene som flankerer hovedtrappen i Høyesteretts inngangshall. Skulpturene er modellert av Lars Utne (1862-1922) og utført i messing. Løvemotivet er også et gjennomgangstema i Høyesteretts bygning.

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynt med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mai 2015 14:30