Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2015

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 4/15.

– Norges Banks vurdering av de finansielle ubalansene er lite endret siden september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på bolig- og næringseiendom de siste årene er tegn på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. I det siste har veksten i boligprisene og husholdningenes gjeld avtatt litt. Gjeldsveksten i foretakene har vært nokså stabil, og bankene har varslet noe strammere kredittpraksis.

Bufferkravet ble i juni 2015 fastsatt til 1,5 prosent fra 30. juni 2016.

Finansdepartementet har besluttet at bufferkravet holdes uendret. Se Finansdepartementets pressemelding

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2015

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. desember 2015 10:01

41:59

Pressekonferanse 17. desember 2015

Publisert 17. desember 2015 10:01